Lakovací linky

Linky jsou určeny pro kompletní povrchovou úpravu výrobků a jsou sestaveny podle požadovaného technologického postupu, výrobní kapacity a prostorových možností. Podle použitého materiálu, tvaru, rozměrů, počtu a určení výrobků je možno navrhnout optimální technologický postup a návazně i technologické zařízení.

Linky zahrnují zařízení pro přípravu povrchu před lakováním (mechanické nebo chemické předúpravy), stříkací kabiny nebo máčecí vany pro vlastní nanášení nátěrových hmot a zařízení zajišťující navazující procesy (vytěkací tunely, sušky, chladící tunely, dopravníky atd.)

Doprava výrobků může být řešena pomocí podvěsné drážky s ručním nebo strojním pohonem, podvěsných jednodráhových nebo dvoudráhových dopravníků s plynulým nebo taktovaným pohybem, podlahových dopravníků, kolejovými vozíky apod.

Doplňková zařízení

Linky jsou kompletovány podle potřeby různým zařízením:

  • pro zachycování těkavých organických látek - emisní filtry nebo spalovna
  • pro povrchovou úpravu rozměrných výrobků obslužnými plošinami
  • stříkací technikou včetně zařízení pro přípravu a dopravu nátěrových hmot
  • pracovišti tmelení a broušení povrchu před aplikací nátěrové hmoty
  • vzduchotechnickým zařízením zajišťujícím odsátí znečištěného vzduchu a jeho náhradu (filtraci, ohřev, vlhčení) čerstvým vzduchem

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte pomocí naší poptávky.

FILTRACEVirtuální prohlídka


Charitativní zápas | 29.09.2015

Dne 25.9.2015 se konal charitativní zápas, který jsme velice rádi finančně podpo...


Pracoviště povrchových úprav | 20.07.2015

V červnu byla dokončena realizace kompletního pracoviště povrcjhových úprav pro ...

Kovolak Kovolak
Marie Majerová 1152
584 01 Ledeč nad Sázavou
Česká republika
 
tel.: +420 569 726 060
fax: +420 569 713 214
email: kovolak@kovolak.cz